Informatie

Aanmelden als vrijwilliger

Wil je ook graag vrijwilligerswerk doen? Maar weet je niet precies wat voor werk bij je past? Wil je meer informatie over het vrijwilligerswerk? Registreer je hier en wij nemen binnen drie werkdagen contact met je op.

Vrijwilligersverzekering

Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Wist je dat je als vrijwilliger van een vrijwilligersorganisatie of (sport)vereniging verzekerd bent via een collectieve verzekering van de gemeente Lansingerland? Hierdoor worden de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afgedekt.

Altijd navragen Het is altijd de moeite waard om je schade in te dienen. Of het nu gaat om een kapotte bril, een schade aan vervoersmiddel of letselschade .... of iets (heel) anders. Geef je schade door! Bij twijfel kan je altijd contact opnemen met het VIP via het telefoonnummer 010-5225545 of met de gemeente via het telefoonnummer 14010.

Voor wie? Alle vrijwilligers die werken vanuit een georganiseerd groepsverband (zoals bijvoorbeeld een vereniging), jong en oud, zijn verzekerd, ook bij incidentele activiteiten (denk hierbij aan mensen die gewoon een keertje helpen op school of bij de sportvereniging).

Eigen verzekering Heb je schade? En is er een andere verzekering dan de Vrijwilligersverzekering waarop je deze schade kan melden? Dan gaat, in de regel, die andere verzekering voor. Het maakt daarbij niet uit wanneer die verzekering gesloten is. Dit heet een 'secundaire dekking'.

Standaard voorwaarden Informatie over de vrijwilligersverzekering staat in de polisvoorwaarden en de brochure. Deze staan op de website van de verzekeraar.

Schade… en dan? Meld de schade via de volgende link: https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/klacht-of-melding/het-ergens-niet-mee-eens-zijn/aansprakelijk-stellen-van-de-gemeente. Dit betreft een algemeen formulier voor het indienen van een claim. Het is wel van belang dat er duidelijk wordt vermeld dat een beroep wordt gedaan op de vrijwilligersverzekering en dat de schademelder een vrijwilliger is. Voeg alle overige informatie over schade/toedracht en de bewijsstukken van de geleden schade toe bij de claim. De gemeente zal de schademelding melden bij de verzekeraar.

Wli je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@viplansingerland.nl of neem contact op met de verzekeraar.

Rechten en plichten

Rechten en plichten voor u als vrijwilliger

Vrijwilligerswerk doet u niet voor niets. Er zijn veel verschillende motieven om vrijwilligerswerk te gaan doen. U wilt bijvoorbeeld uw tijd nuttig besteden, iets voor een ander doen, uw sociale netwerk vergroten, zelf of anderen iets leren, …

Vrijwilligerswerk zal voor u als vrijwilliger altijd van toegevoegde waarde moeten zijn.

Er zijn veel verschillende soorten vrijwilligerswerk. Van een vaste klus, een project tot een eenmalige activiteit. Van veel vergaderen tot veel met je handen werken maar ook zelfstandig of juist in teamverband.

Wat u ook voor werk doet, maak goede afspraken met elkaar. Voor elk soort werk is het belangrijk goede afspraken te maken. Duidelijkheid maakt de samenwerking prettiger, duidelijker en je kunt elkaar ook op zaken aanspreken.

Goede afspraken helpen u om uw werk te kunnen doen.

Als u afspraken maakt neem dan tenminste punten uit het onderstaande overzicht mee:

de werktijd, begeleiding en scholing de inhoud van het vrijwilligerswerk het aantal uren dat u werkt uw verantwoordelijkheden of u via de organisatie verzekerd bent welke onkosten worden vergoed

Andere punten om te bespreken zijn:

wat te doen bij ziekte deskundigheidsbevordering om de taak goed uit te kunnen voeren inspraak en medezeggenschap hoe gaat de organisatie om met uw gegevens (privacy) heeft u een geheimhoudingsplicht

Uw vrijwilligerswerk is belangrijk en de organisatie rekent op u.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Afspraken kun je mondeling maken, maar het is verstandiger om deze ook op papier te zetten. Dit doe je in een vrijwilligersovereenkomst.

Heeft u vragen over uw rechten en plichten als vrijwilliger? Wij helpen u verder!

Vrijwilligersvergoeding

Krijgt u een vergoeding voor het vrijwilligerswerk wat u doet en wilt u weten hoe dit met de belasting zit?

In de volgende gevallen krijgt u in 2019 een vrijwilligersvergoeding:

 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent 22 jaar of ouder. U krijgt een vergoeding van maximaal € 5,00 (2018: € 4,50) per uur, met een maximum van € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent jonger dan 22 jaar. U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,75 (2018: € 2,50) per uur, met een maximum van € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

 • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Dan mag de vergoeding maximaal € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan De Belastingdienst door te geven.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet Krijgt u in 2019 een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.

Geen vrijwilligersvergoedingen Het kan zijn dat u als vrijwilliger in 2019 (of in 2018) meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. In dat geval gaat De Belastingdienst ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Bron en meer informatie Belastingdienst

Vrijwilligerswerk en UWV

Hoe zit het met vrijwilligerswerk? Wij krijgen regelmatig vragen over zaken rondom uitkeringen en vrijwilligerswerk. Hierna zetten wij een aantal zaken voor u op een rij. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij het UWV, raadpleeg hun website of bel met UWV Telefoon Werknemers. Ook kunt u kijken op deze link.

Wij adviseren u om het UWV altijd te informeren over uw vrijwilligerswerk. Als u verplicht bent vrijwilligerswerk te melden en u doet dat niet kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. U kunt het vrijwilligerswerk digitaal melden of contact opnemen met uw adviseur of de arbeidsdeskundige.

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor mensen met WW die vrijwilligerswerk willen doen. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd bij welk soort organisaties vrijwilligerswerk is toegestaan, met behoud van WW.

Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten de organisatie en het vrijwilligerswerk aan een aantal nieuwe regels voldoen:

Het werk moet gedaan worden door vrijwilligers Een voorwaarde om met behoud van de WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen, is dat dit werk binnen de organisatie alleen door vrijwilligers wordt gedaan. En dat al minstens 1 jaar lang. Ook mag er het jaar voor de start van het werk geen vacature voor zijn geweest. Als de werkplek of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijkt het UWV naar een andere werkplek bij deze organisatie of een andere vergelijkbare organisatie.

Vrijwilligerswerk? Alleen voor een maatschappelijke organisatie Voor het UWV is vrijwilligerswerk onbetaald werk dat u doet voor een maatschappelijke organisatie, die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. Het moet gaan om werk bij organisaties met een ANBI-status of een SBBI. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Denk aan kerken, organisaties voor goede doelen of musea. SBBI betekent steun- of sociaal belang behartigende instelling. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een zangkoor. De Belastingdienst beslist over de toekenning van deze status aan een organisatie. Meer informatie over de ANBI-status of SBBI, bijvoorbeeld of uw organisatie een ANBI-status heeft of een SBBI is, vindt u op de site van de Belastingdienst.

Vrijwilligerswerk en uitkering Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar bent u op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet in de weg staan.

Wat is de maximale vergoeding voor vrijwilligerswerk? De vergoeding voor het vrijwilligerswerk mag niet hoger zijn dan € 4,50 per uur. Voor jongeren onder de 23 jaar is dat € 2,50. De onkostenvergoeding van een vrijwilliger met een WW-uitkering mag niet meer zijn dan € 150 per maand, en niet meer dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld.

Let op: Vrijwilligerswerk is geen sollicitatieactiviteit. Het is niet de bedoeling dat u ergens begint als vrijwilliger om na een tijdje wél betaald te krijgen. Wél kunt u met vrijwilligerswerk uw kansen op betaald werk vergroten. U krijgt als vrijwilliger namelijk meer kennis en ervaring en u doet sociale contacten op.

bron: http://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/index.aspx

zie ook: http://www.uwv.nl/particulieren/actueel/soepelere-regels-vrijwilligerswerk-voor-mensen-met-ww.aspx

Vrijwilligersprijzen

Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor onze gemeente. Ze brengen veel tot stand wat anders niet zou gebeuren. Daarom reikt de gemeente Lansingerland elk jaar een VRIJWILLIGERSPRIJS uit. Eén prijs voor de vrijwilliger van het jaar én één voor een vrijwilligersgroep of organisatie. Met het uitreiken van deze prijs wil de gemeente haar waardering uitspreken voor hun inzet.

De vrijwilligersprijs van de gemeente Lansingerland wordt uitgereikt aan individuele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die inspirerend en bewonderenswaardig werk van maatschappelijke betekenis voor de gemeente Lansingerland hebben verricht en dit belangeloos hebben gedaan.

Jaarlijks kunnen vanaf oktober tot half november vrijwilligers voorgedragen worden via het nominatieformulier. Je kunt dat opvragen via info@viplansingerland.nl

Vertrouwenspersoon

Het VIP Lansingerland stelt een vertrouwenspersoon voor vrijwilligers én vrijwilligersorganisaties in Lansingerland beschikbaar. De vertrouwenspersoon verzorgt opvang, begeleiding en nazorg voor mensen die last hebben van ongewenste omgangsvormen.

Dit zijn:

 • Pesten (bijvoorbeeld niet meegevraagd worden, roddelen of dwars zitten)
 • Discriminatie (vernederen, intimideren op grond van geloof, geaardheid of afkomst)
 • Seksuele intimidatie (seksueel getinte opmerkingen, gebaren enz.)
 • Agressie en geweld (zoals bedreigende taal of fysiek lastig vallen)

Onze vertrouwenspersoon is Theo van Gerdingen. U en/of uw vrijwilligers kunnen hem per mail bereiken: vipvplansingerland@gmail.com.

**De heer Van Gerdingen biedt de vrager een luisterend oor, kan meedenken, adviseren, bemiddelen etc. **Degene die hem benadert houdt zelf de regie en bepaalt wat er gebeurt. De heer Van Gerdingen heeft als vertrouwenspersoon een geheimhoudingsverplichting en zal zonder toestemming geen actie ondernemen.

Daarnaast kan onze vertrouwenspersoon vrijwilligersorganisaties adviseren bij het opstellen van beleid rondom ongewenst gedrag.

Vrijwillige coaches

Vrijwillige coaches bieden een steuntje in de rug! Onze vrijwillige coaches helpen mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen, maar die hierbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat om individuele ondersteuning en het bieden van een luisterend oor.

Een vrijwillige coach is een getrainde vrijwilliger die mensen extra ondersteuning biedt, verder helpt en begeleidt. Dit zowel op het gebied van het vrijwilligerswerk zelf als bij het vinden/uitoefenen van dit werk. Op deze wijze wordt de drempel om vrijwilligerswerk te verrichten verlaagd.

De vrijwillige coach biedt gedurende 3 maanden ondersteuning. De vraag van de potentiële vrijwilliger is leidend in de coaching. De hoofddoelstelling is altijd gericht op het vinden van een passende vrijwilligersplek door de potentiële vrijwilliger.

Wilt u ondersteuning van een vrijwillige coach? Neem dan contact op via de mail of telefoon. We maken dan een graag kennismakingsafspraak met u.

Aanmelden als organisatie

Elke organisatie, stichting of vereniging uit Lansingerland die met vrijwilligers werkt kan zich bij het VIP Lansingerland inschrijven. Hiervoor kunt u bellen of mailen en dan maken we een afspraak om uw wensen te bespreken.

Wanneer uw organisatie bij het VIP Lansingerland is ingeschreven is het mogelijk om vacatures te plaatsen in onze digitale vacaturebank. U kunt dat door ons laten doen maar u kunt dat ook zelf doen. Daarvoor moet u een inlognaam en wachtwoord aanvragen. Vervolgens krijgt u van ons informatie over de werking van de digitale vacaturebank.

Heeft uw organisatie of vereniging ook vrijwilligers nodig? Of wilt u graag op de hoogte gehouden worden van eventuele ontwikkelingen met betrekking tot het vrijwilligerswerk?

Meldt u dan aan bij het VIP Lansingerland. Dit doet u door onderstaand contactformulier in te vullen. Wij nemen vervolgens binnen drie werkdagen contact met u op. Om zelf vacatures namens uw organisatie te kunnen plaatsen dient u zich aan te sluiten bij onze vacaturebank.

Mailen kan naar info@viplansingerland.nl

Vrijwilligersbeleid

### Hoe werf ik meer vrijwilligers en hoe zorg ik dat ze gemotiveerd zijn en blijven?
Dit is een vraag waar veel (vrijwilligers-)organisaties mee worstelen. En dat is niet zo gek. Er is immers geen sprake van loon en hiërarchische opdrachten, maar het draait om motivatie die vanuit de vrijwilliger zelf komt. Vrijwilligers bepalen zelf op welke competenties ze willen inzetten. Vrijwilligers spreek je daarom aan op de motivatie en plezier terwijl ook doelen bereikt moeten worden. 

Kort gezegd hebben we het dan vaak over het vinden en binden van vrijwilligers.

Het VIP Lansingerland is uw kenniscentrum rondom het thema vrijwillige inzet. Wij helpen u graag verder bij het (verder) ontwikkelen van uw vrijwilligersbeleid. Dit kan in een adviesgesprek maar bijvoorbeeld ook door middel van deelname aan workshops die wij regelmatig rondom dit thema organiseren. Deze workshops kunnen wij ook als maatwerk binnen uw organisatie verzorgen.

Wilt u een afspraak met ons maken of wilt u deelnemen aan een workshop? U kunt ons mailen via: info@viplansingerland.nl .

Relevante publicaties

Er zijn ook publicaties te vinden over het onderwerp. De volgende bieden u praktische handvatten:

De Quickscan Vinden en Binden van Movisie levert een checklist en een actieplan om meer vrijwilligers binnen te halen en ze langer gemotiveerd te houden op. Een inzicht van te zetten stappen staat in het artikel van Rendement. Binnen de 5xB staan binnenhalen, behouden, begeleiden, belonen en beëindigen centraal. Wilt u online een cursus volgen? Dat kan bij de Vrijwilligersacademie. Deelname levert u een gericht actieplan op. Of ga aan de slag met de zelfevaluatie.

Scan instrument

Hoe ervaren vrijwilligers en beroepskrachten op dit moment de samenwerking? Om dit in uw organisatie in beeld te brengen, te bespreken en te verbeteren, kunt u deze scan gebruiken.

Tien gouden tips bij het werven van vrijwilligers (bron Movisie)

 1. Mensen laten zich vooral positief aanspreken! "Tijd over?" in plaats van "Tijd teveel?"
 2. Mensen worden graag aangesproken op hun kennis, ervaring of leerwensen! "Vindt u het ook leuk om leiding te geven?" In plaats van "Wij zoeken een nieuwe bestuurder"
 3. Maak inzichtelijk wat de win-win is. Bijvoorbeeld: een leuk team, werkervaring, studiepunten, deskundigheid of een leuk feest!
 4. Neem zelf het initiatief! De belangrijkste redenen waarom mensen geen vrijwilligerswerk doen, is omdat ze nog nooit gevraagd zijn!
 5. Via via Mensen doen eerder vrijwilligerswerk als ze worden gevraagd door een bekende, dan door een vreemde.
 6. Mensen hebben tijd nodig "Zal ik u volgende week even bellen" in plaats van: "Wat denkt u, is het iets voor u"
 7. Zorg voor een goede informatievoorziening! Dus: een actuele website en een vlotte reactie op mail en telefoon.
 8. Zorg voor een duidelijk herkenbaar en bereikbaar contactpersoon. Niets is vervelender, zeker in het begin, om steeds weer bij andere mensen aan te moeten kloppen.
 9. Heet (potentiële) nieuwe vrijwilligers welkom in de organisatie. Zorg voor een introductie en straal uit dat u (allemaal) blij met ze bent!
 10. Geef invulling aan de inwerkperiode: wat moet de nieuwe vrijwilliger allemaal weten en doen om straks goed beslagen ten ijs te komen?

Heeft u vragen over vinden en binden van vrijwilligers? Neem contact met ons op! Wij geven u een advies op maat!

Vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilligers zetten zich ‘belangeloos’ in voor een organisatie of instelling. Toch is die inzet vaak niet geheel vrijblijvend. Zowel vrijwilliger als organisatie hebben bepaalde verwachtingen van de samenwerking. Een vrijwilliger kan behoefte hebben aan ondersteuning of begeleidingsfaciliteiten. Een organisatie wil dat taken en verantwoordelijkheden worden nagekomen.

Afspraken vastleggen

Door een vrijwilligersovereenkomst weet je wat je van elkaar verwacht. Je kunt elkaar aanspreken op wat er is afgesproken. Het is niet verplicht een vrijwilligersovereenkomst op te stellen, maar schriftelijk vastgelegde afspraken leveren minder vaak misverstanden op dan mondelinge.

Rechten en plichten

In tegenstelling tot betaalde werknemers is er voor vrijwilligers bijna niets wettelijk geregeld. Er bestaan ook geen CAO’s voor vrijwilligers. Dat betekent dat de rechten en plichten van vrijwilligers bepaald worden binnen de organisaties waar ze werken. Een vrijwilligersovereenkomst is een gebruikelijk middel om afspraken, rechten en plichten vast te leggen.

Voorbeeld

Klik hier voor een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst.

Vrijwilligersvergoeding

Zijn er in uw organisatie vrijwilligers actief? In dat geval kunt u misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. De actuele [regeling](https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen) wordt gepubliceerd door [De Belastingdienst](https://www.belastingdienst.nl/).

Een vrijwilliger is iemand die voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen niet in echte of fictieve dienstbetrekking is en die niet 'bij wijze van beroep' werkt voor 1 van de volgende organisaties:

◾een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen
◾een sportorganisatie
◾een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Bij een sportorganisatie en een ANBI zijn de rechtsvorm en het wel of niet aangifte vennootschapsbelasting hoeven doen niet van belang.

Kenmerken vrijwilligerswerk

Een vrijwilliger is iemand die alleen een beloning krijgt die binnen de grenzen van een vrijwilligersvergoeding blijft. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is namelijk dat een vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. Van een vrijwilligersvergoeding is sprake als iemand vergoedingen of verstrekkingen krijgt met een gezamenlijke waarde van maximaal € 170 per maand en maximaal € 1.700 per kalenderjaar.

Als u binnen deze maximumbedragen iemand een vergoeding of verstrekking per uur betaalt, dan beschouwen wij een uurvergoeding van maximaal € 5,= (of € 2,75 voor een vrijwilliger jonger dan 22 jaar) als vrijwilligersvergoeding. Betaalt u een vrijwilliger niet per uur, maar per activiteit, dan moet u de vergoeding omrekenen naar een vergoeding per uur. Over een uurvergoeding van maximaal € 5,= (of € 2,75 voor een vrijwilliger jonger dan 22 jaar) hoeft u geen loonheffingen in te houden en te betalen. Ook hoeft u geen urenadministratie bij te houden.

Betaalt u een marktconforme beloning en is degene aan wie u deze betaalt, aan te merken als werknemer, dan gelden de normale regels voor de loonheffingen.

Voorbeeld 1

Voor vereniging X werken 3 vrijwilligers. Vrijwilliger A krijgt per activiteit betaald: hij krijgt € 9 voor een activiteit van 2 uur, die hij 10 x per maand voor de organisatie doet. Vrijwilligers B en C krijgen allebei een vergoeding van € 4 per uur en zijn 35 uur per maand actief. Vrijwilliger C declareert per maand ook nog € 47,50 reiskosten. Alle vrijwilligers zijn 22 jaar of ouder. Omdat de uurvergoeding voor de vrijwilligers niet hoger is dan € 5,=, vallen A, B en C onder de fiscale definitie van vrijwilliger.

Aan de hand van de uitbetaalde bedragen moet de vereniging beoordelen of de vrijwilligersvrijstelling van toepassing is. Vrijwilliger A blijft onder de € 150 per maand en ook onder de € 1.700 per jaar, dus de vergoeding is onbelast. Vrijwilliger B krijgt € 140 per maand en blijft daarmee onder het maandbedrag van € 170. Als de vereniging ervoor zorgt dat het jaarbedrag niet boven de € 1.700 uitkomt, is de vergoeding onbelast. Vrijwilliger C krijgt € 187,50 (€ 140 + € 47,50 reiskostenvergoeding) en komt daarmee boven het maandmaximum, dat geldt voor het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen, inclusief kostenvergoedingen. De vrijwilligersvrijstelling is op vrijwilliger C niet van toepassing: de vereniging moet vaststellen of deze persoon is aan te merken als werknemer.

Voorbeeld 2

Een vrijwilliger werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging. In totaal werkt de vrijwilliger dus 350 uur in 5 maanden. Hij krijgt een vergoeding van € 2 per uur, in totaal € 700. Een vergoeding van € 2 per uur is geen marktconforme beloning en de totale vergoeding van € 700 komt niet boven het jaarmaximum van € 1.700. Toch is de vrijwilligersregeling niet van toepassing, omdat de beloning boven het maandmaximum van € 170 komt. De vergoeding in de 2 maanden waarin de vrijwilliger 100 uur werkt, is namelijk € 200. De vereniging moet vaststellen of er sprake is van een werknemer. Zo ja, dan moet de vereniging over de totale vergoeding loonheffingen inhouden en betalen. Ook moet de vereniging dan een urenadministratie bijhouden.

Voorbeeld 3

Een 25-jarige vrijwilliger werkt 10 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging. Hij krijgt een vergoeding van € 3 per uur, in totaal € 1.500. De vereniging maakt dit bedrag in 1 keer aan hem over. Een vergoeding van € 3 per uur is geen marktconforme beloning en de totale vergoeding van € 1.500 komt niet boven het maandmaximum van € 170 en het jaarmaximum van € 1.700. De vereniging hoeft over de vergoeding van deze vrijwilliger dus geen loonheffingen in te houden en te betalen. Ook hoeft de vereniging geen urenadministratie bij te houden.

Voorbeeld 4

Een tennisvereniging betaalt een vrijwilliger een vergoeding van € 7 per uur. De vrijwilliger werkt 9 maanden 20 uur per maand voor de vereniging. Hoewel de vergoeding niet boven het maandmaximum van € 170 en het jaarmaximum van € 1.700 komt, moet de vereniging toch loonheffingen inhouden en betalen en een urenadministratie bijhouden als er sprake is van een werknemer. De vergoeding van € 7 per uur is namelijk een marktconforme beloning.

Als uw vrijwilliger een bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering krijgt en vrijwilligerswerk doet Krijgt uw vrijwilliger een bijstandsuitkering of een IOAW- of IOAZ-uitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van zijn uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 170 per maand is en maximaal € 1.700 per jaar.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Lansingerland heeft een Vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze Vrijwilligerszekering is voor alle vrijwilligers binnen de gemeente. Vrijwilligers doen het werk vanuit een collectief, op vrijwillige basis. Ze krijgen er geen geld voor.

Vrijwilligers doen het werk voor anderen en/of de samenleving. En ze dienen er een maatschappelijk belang mee. Vrijwilligers hoeven niet apart voor de verzekering aangemeld of geregistreerd te worden.

Altijd navragen Het is, voor een vrijwilliger, altijd de moeite waard om een schade in te dienen. Of het nu gaat om een kapotte bril, een schade aan vervoersmiddel of letselschade .... of iets (heel) anders. Geef de schade door! Bij twijfel kan je altijd contact opnemen met het VIP via het telefoonnummer 010-5225545 of met de gemeente via het telefoonnummer 14010.

Voor wie? Alle vrijwilligers die werken vanuit een georganiseerd groepsverband (zoals bijvoorbeeld een vereniging), jong en oud, zijn verzekerd, ook bij incidentele activiteiten (denk hierbij aan mensen die gewoon een keertje helpen op school of bij de sportvereniging).

Eigen verzekering Heeft een vrijwilliger schade? En is er een andere verzekering dan de Vrijwilligersverzekering waarop je deze schade kan melden? Dan gaat, in de regel, die andere verzekering voor. Het maakt daarbij niet uit wanneer die verzekering gesloten is. Dit heet een 'secundaire dekking'.

Standaard voorwaarden Informatie over de vrijwilligersverzekering staat in de polisvoorwaarden en de brochure. Deze staan op de website van de verzekeraar.

Schade... en dan? Meld (samen met de vrijwilliger) de schade via de volgende link: https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/klacht-of-melding/het-ergens-niet-mee-eens-zijn/aansprakelijk-stellen-van-de-gemeente. Dit betreft een algemeen formulier voor het indienen van een claim.

Het is wel van belang dat er duidelijk wordt vermeld dat een beroep wordt gedaan op de vrijwiilligersverzekering en dat de claimant een vrijwilliger is. Voeg alle overige informatie over schade/toedracht en de bewijsstukken van de geleden schade toe bij de claim. De gemeente zal de schademelding melden bij de verzekeraar.

WBTR wetgeving (vanaf 1 juli 2021) - aanvullende informatie vanuit de verzekeraar Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (wet WBTR) in. Deze wet heeft gevolgen voor bestuurders. De wet is bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen goed te regelen. Vanaf 1 juli wijzigen de volgende punten:

bestuurders worden persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk; besturen moeten een aantal zaken goed regelen, zoals: stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur besturen moeten afspraken statutair via de notaris laten vastleggen. Als een bestuurder zich na 1 juli 2021 niet houdt aan de regels van de wet WBTR en dat leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid dan is er secundaire dekking (vangnet) op de VNG Vrijwilligersverzekering voor de vrijwillige bestuurder/toezichthouder. Qua dekking verandert er dus niets.

Wilt u meer informatie over de vrijwilligersverzekering? Stuur dan een mail naar info@viplansingerland.nl.

Verklaring Omtrent Gedrag

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Met het aanvragen van VOG’s maak je het onderwerp grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geef je ook een signaal af dat je werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een stap richting een veilig klimaat binnen uw organisatie.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, de screeningsautoriteit, screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP).

Op deze site kunt u terecht voor informatie en het aanvragen van een VOG: https://www.justis.nl/producten/vog/index.aspx

VOG is gratis voor groep vrijwilligers

Vrijwilligers werken vaak met mensen die op een bepaalde manier van hen afhankelijk en op die manier ook kwetsbaar zijn. Zo kan een vrijwilliger bijvoorbeeld informatie achterhouden, ervoor zorgen dat mensen niet mee mogen doen, weigeren hulp te bieden of mensen in een lastige of bedreigende situatie brengen. Om deel te kunnen nemen aan de Regeling Gratis VOG moet je kunnen omschrijven op welke manier mensen afhankelijk zijn van uw vrijwilligers.

Vertrouwenspersoon

**Het VIP Lansingerland stelt een vertrouwenspersoon voor vrijwilligers én vrijwilligersorganisaties in Lansingerland beschikbaar. De vertrouwenspersoon verzorgt opvang, begeleiding en nazorg voor mensen die last hebben van ongewenste omgangsvormen.**

Dit zijn:

 • Pesten (bijvoorbeeld niet meegevraagd worden, roddelen of dwars zitten)
 • Discriminatie (vernederen, intimideren op grond van geloof, geaardheid of afkomst)
 • Seksuele intimidatie (seksueel getinte opmerkingen, gebaren enz.)
 • Agressie en geweld (zoals bedreigende taal of fysiek lastig vallen)

Onze vertrouwenspersoon is Theo van Gerdingen. U en/of uw vrijwilligers kunnen hem per mail bereiken: vipvplansingerland@gmail.com.

De heer Van Gerdingen biedt de vrager een luisterend oor, kan meedenken, adviseren, bemiddelen etc.

Degene die hem benadert houdt zelf de regie en bepaalt wat er gebeurt. De heer Van Gerdingen heeft als vertrouwenspersoon een geheimhoudingsverplichting en zal zonder toestemming geen actie ondernemen.

Daarnaast kan onze vertrouwenspersoon vrijwilligersorganisaties adviseren bij het opstellen van beleid rondom ongewenst gedrag.

Keurmerk Goed Geregeld

In veilige handen

Werk je als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om goed om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag Seksueel misbruik is een breed begrip. Het kan variëren van dubbelzinnige opmerkingen en seksueel getinte grappen tot aanranding en verkrachting. Maar iedere vorm van seksueel misbruik heeft één overeenkomst: een machtsverschil tussen pleger en slachtoffer.

De website "In veilige handen" is ontwikkeld om vrijwilligersorganisaties te helpen met een stappenplan om de organisatie veiliger te maken.

bron: http://www.inveiligehanden.nl

Vrijwilligersprijzen

Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor onze gemeente. Ze brengen veel tot stand wat anders niet zou gebeuren. Daarom reikt de gemeente Lansingerland elk jaar een VRIJWILLIGERSPRIJS uit. Eén prijs voor de vrijwilliger van het jaar én één voor een vrijwilligersgroep of organisatie. Met het uitreiken van deze prijs wil de gemeente haar waardering uitspreken voor hun inzet.

De vrijwilligersprijs van de gemeente Lansingerland wordt uitgereikt aan individuele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die inspirerend en bewonderenswaardig werk van maatschappelijke betekenis voor de gemeente Lansingerland hebben verricht en dit belangeloos hebben gedaan.

Jaarlijks kunnen vanaf oktober tot half november vrijwilligers voorgedragen worden via het nominatieformulier. Je kunt dat opvragen via info@viplansingerland.nl .