Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6

Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, de screeningsautoriteit, screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP).

Op deze site kunt u terecht voor informatie en het aanvragen van een VOG: https://www.justis.nl/producten/vog/index.aspx

 

Vrijwilligers

Het is belangrijk om nieuwe vrijwilligers te vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor sommige functies is het extra belangrijk dat de vrijwilliger geen strafblad heeft. Bijvoorbeeld als hij of zij werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. 

Ons advies is om, los van het aanvragen van een VOG, ook altijd naar referenties te vragen. 

VOG gratis voor groep vrijwilligers

Voor een groep vrijwilligers die met minderjarigen werkt is de verstrekking van de VOG gratis.

Meer informatie vind u op: https://www.justis.nl/Nieuws/2014/regeling-gratis-vog-voor-vrijwilligers-bekend.aspxOp deze pagina kunt u ook de criteria voor het gratis aanvragen vinden.