Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6
Logo


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van VIP Lansingerland

De AVG, een jaar na dato

24-04-2019

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft in een brief aan de Kamer de balans opgemaakt van het eerste jaar AVG voor kleinere maatschappelijke organisaties, vrijwilligersverenigingen en kerkgenootschappen.

Een belangrijk punt is de behoefte aan duidelijkheid van de organisaties of voldaan is aan de AVG. Dit probleem zal worden opgelost wanneer een AVG-certificaat aangevraagd kan worden. Hier wordt aan gewerkt. De verwachting is dat er binnenkort een certificatie-instelling komt. Een van de nieuwe verplichtingen in de AVG is de registratieplicht. Organisaties moeten een register bijhouden van de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit veroorzaakt extra administratieve lasten. Gezien de signalen die hierover zijn afgegeven, zal worden gekeken wat hier kan worden gedaan om de lasten te verminderen.

Blijvende behoefte aan voorlichting

Ondanks dat veel organisaties het privacybeleid op orde hebben, is er nog steeds veel behoefte aan goede informatie. Tegelijkertijd constateert de minister dat er door de Autoriteit Persoonsgegevens , de AVG-helpdesk van het ministerie van VWS en koepelorganisaties al in voldoende mate in de vraag naar informatie wordt voorzien. De AVG biedt overigens meer ruimte voor het verwerken van persoonsgegevens dan nu in de praktijk gevoeld wordt. Er kunnen nog steeds foto’s op een website gepubliceerd worden als maar aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan.

Verscholen compliment

Al met al kunnen we uit de brief opmaken en er veel werk verzet is door de organisaties en dat er heel veel goed gaat. Eigenlijk wordt er in de brief een groot compliment gegeven aan de vrijwilligerssector. Jammer dat dit niet zo verwoord is de Kamerbrief. Want naar mijn idee mag dat ook gezegd worden als er zichtbaar zoveel werk verzet is.

 

Overgenomen van nov.nl / Ronald Hetem
https://www.nov.nl/nieuws+en+blogs/1318483.aspx?t=De+AVG%2c+een+jaar+na+dato+